Zoek op

DENSITEIT

1) Concentratie 2) Dichtheid 3) Dikte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DENSITEIT/1

Densiteit

Dichtheid. Hier van bewolking.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

Densiteit

Zie dichtheid.
Gevonden op http://www.astronova.nl/d.html

densiteit

dichtheid
Jaar van herkomst: 1624 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Densiteit

Let op: Spelling van 1858 dikheid. Densitude, digtheid, ineengedrongenheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Densiteit

De dichtheid of de hoeveelheid van een bepaalde stof in een zeker volume.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

densiteit

dichtheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/densiteit

densiteit

Donkerheidgraad van een ontwikkeld fotografisch beeld of inktdekking in een afdruk. De zwarting van een oppervlak of doorzichtige laag. Densiteit is letterlijk dichtheid. D is een afkorting voor de optische densiteit. Met D wordt bedoeld de logaritme van het omgekeerde van de reflectie R.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/densiteit

Densiteit

De graad van opaciteit (ondoorschijnendheid) van een fotografisch beeld op papier of film. Als de densiteit toeneemt, neemt de hoeveelheid gereflecteerd of doorgelaten licht af. Lichte partijen zijn meer dekkend (minder doorlatend) dan middentonen of schaduwpartijen, die minder dekkend zijn. Densiteitseenheden worden tot 2,50 D opgenomen (voor refl...
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Densiteit

De densiteit of dichtheid is de massa van een stof (vast, vloeibaar of gas) per volume-eenheid. De densiteit van zeewater, bijvoorbeeld, is afhankelijk van de heersende waterdruk, -temperatuur en saliniteit.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Densiteit

dichtheid van een absorberend materiaal, uitgedrukt in kg/m3
Gevonden op https://www.mp.nl/sites/all/files/publicaties/Begrippenlijst.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.