Zoek op

detritus

Met de term detritus (Latijn voor `afval`) wordt elk dood organisch materiaal aangeduid.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Detritus

[biologie] - Met de term detritus (Latijn voor "afval") wordt elk dood organisch materiaal aangeduid. In engere zin worden er de in de wateren zwevende organische deeltjes, die afkomstig zijn van dode organismen en al door mechanische processen zijn verkleind, mee bedoeld. Ook vallen de organische uitscheidingen van de orga...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Detritus_(biologie)

Detritus

[geologie] - Detritus is in de geologie een verzamelwoord om door verwering en erosie geproduceerde deeltjes in een gesteente te beschrijven. Detritus kan bestaan uit zogenaamde "lithische fragmenten" of "gesteentefragmenten" (deeltjes die bestaan uit een herkenbaar gesteente) of mineraalfragmenten (deeltjes die uit een enk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Detritus_(geologie)

detritus

Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Detritus

organisch restafval van dode planten en dieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

Detritus

Weefselresten, m.n. bij ontstekingen en-of necrose..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

detritus

Syn.: Veenafslag Def.: dood plantaardig materiaal Toelichting: In de geotechniek vaak aanduiding voor fijn plantaardig materiaal wat als bijmengsel voorkomt. Bv. Gevallen blad, takjes, dood hout etc. In een oorspronkelijke toestand een waterrijke massa zonder een geordend verband tussen de deeltjes. Na bedekking door een grondl...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

detritus

Kleine stukjes organisch materiaal afkomstig van afgestorven planten en dieren.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&selected=defini

Detritus

Detritus is organisch afval, afkomstig van afgestorven en ontbindend materiaal van planten en-of dieren. Het is een belangrijke bron van nutriënten voor de zogenaamde detrituseters of detritivoren, die in vele ecosystemen de basis vormen van de voedselketen. Wat overgehouden wordt door de detritivoren wordt verder afgebroken en gerecycleerd door d...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Detritus

Kleine deeltjes organisch materiaal.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.