Zoek op

deviezen

internationaal: Buitenlands geld. Tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden die luiden in ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=deviezen

Deviezen

Dit zijn buitenlandse waardepapieren, zoals vreemde valuta en effecten die gemakkelijk om te wisselen zijn. Deviezen zijn dus alle valuta en andere waardepapieren die internationaal als goed betaalmiddel worden geaccepteerd.
Gevonden op https://www.finler.nl/deviezen/

DEVIEZEN

1) Buitenlandse betaalmiddelen 2) Lijfspreuken 3) Motto's 4) Valuta 5) Wissels in vreemde valuta
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEVIEZEN/1

deviezen

geldswaarden ter betaling van buitenlandse schulden
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Deviezen

Buitenlands geld dat je verkrijgt door aan het buitenland goederen te verkopen. Dit geld heb je nodig om in het buitenland industrieprodukten te kunnen kopen. De eigen munt wordt als betalingsmiddel namelijk meestal niet geaccepteerd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Deviezen

Buitenlandse betaalmiddelen die minder onderhevig aan inflatie (waardevermindering) zijn dan de eigen Spaanse peseta.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

Deviezen

Buitenlandse betaalmiddelen. Hiermee worden vooral munteenheden mee bedoeld die belangrijk zijn in het internationale betalingsverkeer, zoals de dollar, de yen en de Duitse mark.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Deviezen

Alle betaalmiddelen (contanten t.w. munten en coupures (bakpapier), reischeques, credit cards, girobetaalkaarten, e.d.) voor uitgaven (schulden) in buitenlandse valuta
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

deviezen

vreemd geld, buitenlands geld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

deviezen

geldswaarden ter betaling van buitenlandse schulden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deviezen

Deviezen

Buitenlandse betaalmiddelen, vorderingen en geldswaardige papieren. Dit staat ook bekend als convertibele valuta. Het is buitenlands geld dat verkregen wordt door aan het buitenland goederen te verkopen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/deviezen

Deviezen

Overheidsgeld dat kan dienen om schulden in het buitenland mee te betalen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

deviezen

zijn alle goed inwisselbare vreemde valuta. Men spreekt ook wel van goede convertibele valuta. Valuta, die onderling goed om te wisselen zijn, en dus internationaal gezien goed als betaalmiddel wordt geaccepteerd. Wanneer een valuta zeer goed convertibel is, spreekt men van een ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip10.htm

deviezen

zijn alle goed inwisselbare vreemde valuta. Men spreekt ook wel van goede convertibele valuta. Valuta, die onderling goed om te wisselen zijn, en dus internationaal gezien goed als betaalmiddel wordt geaccepteerd. Wanneer een valuta zeer goed convertibel is, spreekt men van een internationale liquiditeit. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.