Zoek op

dialect

Streektaal, streekgebonden variant van een taal. Soms is er tussen dialecten vrijwel uitsluitend verschil in de uitspraak (vergelijk Amsterdams en Haags), soms ook in de woordenschat (Haags tegenover Twents). Dialecten van één taal hebben vrijwel dezelfde structuur en historische achtergrond: daarom is Fries geen dialect van het Nederlands, maar ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/dialect

dialect

het dialect zelfst.naamw.Uitspraak:   [dijaˈlɛkt] Verbuigingen:   dialect|en (meerv.) variëteit van een nationale taal, die gesproken wordt in een streek of dorp Voorbeeld:   `Zij spreekt met ons Nederlands, maar met haar familie het dialect van haar gebo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dialect

DIALECT

1) Accent 2) Gewestelijke taal 3) Gewesttaal 4) Gouwspraak 5) Idioom 6) Karakteristieke uitspraak 7) Niet beschaafde taal 8) Patois 9) Plaatselijke spreekwijze 10) Plaatselijke taal 11) Plat 12) Programmeertaal 13) Regionale taal 14) Spraak 15) Spreektaal 16) Streektaal 17) Taaltje 18) Tongval 19) Uitspraak 20) Volkstaal
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIALECT/1

Dialect

Een afwijking van de standaardtaal; een streektaal Afgeleid van het Griekse dialektôs (tongval)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

Dialect

Dialect is in de taalkunde de benaming voor een talige variëteit die niet als standaardtaal geldt. De term kan op minstens drie verschillende manieren worden gebruikt. ==Verschillende betekenissen== ===De volksaardige betekenis=== In het dagelijks taalgebruik worden taalvariëteiten met een klein en streekgebonden aantal sprekers vaak als variant...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dialect

dialect

• [taalkunde] een variant van een taal met kenmerkende grammaticale, fonologische en andere kenmerken. •een niet-standaard variant van een taal.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dialect

Dialect

Let op: Spelling van 1858 tongval, uitspraak van verschillende bewoners van een land. Dialectica, de redenleer, wetenschappelijke strijdkunst, de kunst om, bij het gebruik van sluitredenen, een twistgeding te voeren, voorheen topica, geheeten. Dialecticus, eea twistredenkundige
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Dialect

Abstract: Variëteit van een taal die in een taalgemeenschap -in vergelijking met de gestandaardiseerde variëteit van die taal- en beperkte communicatieradius en gebruiksfunctie heeft. (Bron: Taaldidactiek aan de Basis, 1992).
Tekst: Eeuwen lang was er de tegenstelling tussen het latijn (de taal van de adel en de geestelijkheid waarin werd gesc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

dialect

streektaal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dialect

dialect

taal die in een bepaalde streek of stad gesproken wordt vb: ze speken hier het West-Friese dialect
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=dialect

Dialect

Een dialect is een uit één gemeenschappelijke grondtaal voortkomend taalgebruik, dit wordt ook wel dikwijls omschreven als de streektaal. De verstaanbaarheid van de dialecten verschilt naarmate de streken verder uit mekaar liggen. De grenzen van de dialecten zijn niet makkelijk te trekken, ze worden gevormd door bundels isoglossen die de lijnen v...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/dialect/
Geen exacte overeenkomst gevonden.