Zoek op

dividendbelasting

algemeen overheid: Bronbelasting op aan aandeelhouders in de vorm van dividend uitgekeerde winst. Het tarief van de dividendbelasting ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=dividendbelasting

dividendbelasting

fiscaal recht: belasting die over het uitgekeerde dividend wordt ingehouden; vorm van belasting die de rijksoverheid heft ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dividendbelasting

DIVIDENDBELASTING

1) Financiële term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIVIDENDBELASTING/1

Dividendbelasting

Dividendbelasting (Europees Nederland), opbrengstbelasting (Caribisch Nederland) of roerende voorheffing (België) is een internationaal veel voorkomende vorm van directe belasting die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend. De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. Dividendbelasting is veelal, maar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dividendbelasting

Dividendbelasting

De dividendbelasting is de belasting van 15% over het uitgekeerde dividend. De belasting wordt ingehouden op de dividenduitkering. De dividendbelasting betreft een voorheffing op de inkomensbelasting.
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/dividendbelasting/

Dividendbelasting

Belasting op dividenduitkeringen die op het uitbetaalde dividend in mindering wordt gebracht. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/dividendbelastin

Dividendbelasting

Belasting op de dividenduitkeringen van binnen Nederland gevestigde NV’s en BV’s De belasting van 25% is verschuldigd door de uitkerende vennootschap en wordt op het dividend ingehouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2001 zal deze belasting komen te vervallen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Dividendbelasting

Te betalen belasting van 25% over ontvangen dividend. Het uitkerende bedrijf houdt de belasting in en draagt deze af aan de belastingdienst. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting net zoals de loonbelasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Dividendbelasting

belasting op dividenduitkeringen door binnen Nederland gevestigde N.V.'s en B.V.'s. De belasting (25%) is verschuldigd door de uitkerende vennootschap en wordt op het dividend ingehouden als voorheffing op de inkomstenbelasting. dividendvrijstelling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Dividendbelasting

Dividendbelasting is te betalen belasting van 15% over ontvangen dividend. Het uitkerende bedrijf houdt de belasting in en draagt deze af aan de belastingdienst. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting net zoals de loonbelasting.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dividendbelasting

Dividendbelasting

Ingehouden belasting over het uitgekeerde dividend. Het is de te betalen belasting van 25% over ontvangen dividend.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/dividendbelasting

Dividendbelasting

[Management-en-organisatie] Een door de nv/bv in te houden belasting op het dividend. Zij betaalt deze aan de Belastingdienst en dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11

Dividendbelasting

De belasting die een onderneming moet inhouden over het dividendbedrag dat zij betaalt aan haar aandeelhouders.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/d.html

Dividendbelasting

De dividendbelasting is de belasting die wordt ingehouden (voorheffing) op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een Besloten of Naamloze Vennootschap. Deze belasting is verschuldigd als een rechtspersoon winst maakt en die winst (dividend) uitkeert aan de aandeelhouders. De tarieven voor dividenbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Zie ook ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/dividendbelasting/
Geen exacte overeenkomst gevonden.