Zoek op

Dult

Een dult, meervoud dulten, is een volksfeest in Beieren, dat oorspronkelijk een kerkelijk feest was. Het woord dult is waarschijnlijk van Gotische afkomst, en betekende ‘uitbundig feest’. In de Middelhoogduitse periode verwees een dult naar een feest ter ere van de patroonheilige van een plaatselijke kerk, waaromheen kraampjes werden uitgestal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dult

Dult

Let op: Spelling van 1858 heet op vele plaatsen in Duitschland de jaarmarkt, hetwelk gedeeltelijk daaruit ontstaan is, dat kooplieden en kramers de zamenvloeijing van menschen, bij de kerken, welke de paus met Indulten of aflaten voorzien had, ten nutte maakten, om hunne waren uit te venten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.