Zoek op

expert

procesrecht: erkend specialist die in (betwiste) zaken uitspraken doet op zijn vakkundig gebied. Bijv. de rechter-commissaris ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/expert

expert

de expert zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɛksˈpɛ:r, ɛksˈpɛrt] Verbuigingen:   expert|s, expert|en (meerv.) iemand die zeer deskundig is op een bepaald gebied Voorbeelden:   `een expert in de biomechanica`, `Dé experten op dit gebied vind je aan de un...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/expert

EXPERT

1) Bedreven 2) Bemiddelaar 3) Crack 4) Deskundig persoon 5) Deskundige 6) Dierkundige 7) Doorgewinterd iemand 8) Ervaren persoon 9) Gezworene 10) Iemand die iets kent 11) Iemand die veel verstand van iets heeft 12) Iemand die verstand van iets heeft 13) Ingewijde 14) Kenner 15) Kennis van zaken hebbend 16) Kunstkenner 17) Man met ervaring 18) Piet ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXPERT/1

Expert

Met de term expert (Latijn: expertus; `ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk`) of deskundige wordt een deskundig persoon in een vakgebied aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein. Een expert kan als deskundige geraadpleegd worden door een ander, bijvoorbeeld een particulier, een organisatie of .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Expert

Expert

[Law & Order] - ==Verhaal== Als twee mensen worden doodgeschoten in een restaurant dan gaan Curtis en Briscoe op onderzoek uit. Als zij ontdekken wie het eigenlijke doelwit was ontdekken zij wie de dader is, het eigenlijke slachtoffer was een expert getuige in de zaak voor de vader van de verdachte. Als de verdachte voor de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Expert_(Law_&_Order)

expert

•iemand die bijzonder goed bekend is met een bepaald onderwerp.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/expert

Expert

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), zaakkundige, gezworene, (die geroepen is uitspraak te doen of advies te geven).
~ISE, v. onderzoek door deskundigen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Expert

Let op: Spelling van 1858 zaakkundige, gezworene. Experto crede Ruperto, geloof aan hetgeen een verstandig en ervaren man u zegt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Expert

De door een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon ingeschakelde deskundige teneinde een gemelde schade te onderzoeken en over de oorzaak en omvang daarvan te rapporteren. Experts kunnen in dienst zijn van een verzekeringsmaatschappij (maatschappij-expert), maar meestentijds wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld, dat deskundige...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

expert

deskundige (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/expert

expert

wie ergens veel van af weet vb: hij is een expert op het gebied van computers Synoniemen: autoriteit deskundige specialist kenner
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=expert

expert

[Nederlands] deskundige
Gevonden op https://quizlet.com/106187683/nederlands-flash-cards/

Expert

(1) Deskundige, die de schade begroot. De expert wordt in de praktijk meestal aangewezen door de verzekeraar, maar ook de verzekerde kan een expert (de contra-expert) aanwijzen, die in sommige gevallen (o.m. bij brandverzekering) tevens in beginsel door de verzekeraar wordt betaald. Wanneer beide partijen een expert aanwijzen, benoemen deze een arb...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Expert

(2) Specialist op een bepaald vakgebied die in staat is om zijn kennis en zijn vaardigheden op effectieve en efficinte wijze in te zetten. Centraal staan details die als alarmsignalen functioneren zonder dat de specialist het zich bewust is. Bijvoorbeeld: Een man komt het park uitgelopen met een racket in zijn ene hand en een tennisbal in zijn ande...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.