Zoek op

eindloonregeling

algemeen overheid: De hoogte van het bruto pensioen hangt mede af van het bruto loon dat wordt verdiend aan het einde van ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=eindloonregeling

Eindloonregeling

Onder een eindloonregeling verstaan we een pensioenregeling die gebaseerd is op het laatstverdiende salaris van de werknemer. ( > verzekeren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/eindloonregeling

Eindloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van het (bereikbare) ouderdomspensioen afhangt van het pensioengevende jaarsalaris van de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Eindloonregeling

Een pensioenregeling, waarvan de hoogte van het bereikbare ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer geniet vlak voor de pensioendatum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Eindloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Eindloonregeling

Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarin het pensioen afhankelijk is van het laatstverdiende salaris voorafgaand aan de pensioendatum. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen ook aangepast. Ter bepaling van het pensioen wordt verondersteld dat iemand tijdens de gehele looptijd het laatstverdiende salaris heeft verdiend.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Eindloonregeling

Eindloonregeling

Een pensioenregeling, waarvan de hoogte van het bereikbare ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer geniet vlak voor de pensioendatum.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/eindloonregeling

Eindloonregeling

Een eindloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het ouderdomspensioen wordt berekend op grond van het laatstverdiende salaris.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_e.asp

Eindloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van je pensioen is afgeleid van het salaris dat je direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen dat je al hebt opgebouwd aangepast aan het nieuwe salarisniveau.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Eindloonregeling

Een soort pensioenregeling. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het salaris dat werd verdiend net voor de pensioendatum. Als er een salarisverhoging plaatsvindt, wordt het pensioen dat al is opgebouwd aangepast aan het nieuwe salarisniveau.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.