Zoek op

Embryophyta

Embryophyta is een botanische naam voor een groep planten, waarbij de individuele planten uitgroeien vanuit een embryo. Het gaat om de landplanten, dus ruwweg de mossen en de vaatplanten. Een andere naam voor een vergelijkbare groep is Cormophyta. Deze naam staat dan tegenover Thallophyta, voor `planten` die geen differentiatie in stengel, blad .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Embryophyta

Embryophyta

Landplanten, planten die niet als zygote in het milieu terechtkomen, maar een eerste ontwikkeling van de zygote tot embryo kennen, in situ, en meer bepaald omgeven door (een deel van) de gametofyt
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.