Zoek op

EMMAUSGANGERS

1) Twee discipelen van jezus
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EMMAUSGANGERS/1

Emmaüsgangers

De Emmaüsgangers waren de bezoekers aan een viering van het paasfeest in Emmaüs, zoals beschreven door de evangelist Lucas en veelvuldig afgebeeld in de westerse schilderkunst. Emmaüs was een dorp in Judea op 11½ kilometer van Jeruzalem. Volgens het Lucasevangelie, hoofdstuk 24, 13-35, zou Jezus daar op Paasdag aan twee discipelen zijn versche...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmaüsgangers

Emmausgangers

Lucas 24:13-27 beschrijft hoe twee discipelen, die op weg waren van Jeruzalem naar het nabijgelegen dorp Emmaus, gezelschap kregen van Christus, die met hen verder wandelde, maar zij herkenden hem niet. Ze vertelden hem van de recente dood van Jezus de Nazarener en van hun ontsteltenis nu ze hadden vernomen dat zijn graf leeg was. Christus legt hen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10584

Emmausgangers

De twee leerlingen, Cleophas en diens niet bij naam genoemde metgezel, aan wie Jezus na zijn verrijzenis verscheen, toen zij op weg waren van Jerusalem naar Emmaus: zij herkenden Hem aan het breken van het brood (Lukas 24, 13-36).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.