Zoek op

Emplette

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (meestal mv.
~s), koop, inkoop; ik heb eenige -s gedaan.
*...PLOOI, o. (-jen), ambt, dienst; verrichting; (toon.) kategorie van rollen.
*...PLOIJEREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik emploijeerde, heb geëmploijeerd), aanwenden, gebruiken, gebruik maken van.
*...PORTEREN (ZICH)...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Emplette

Let op: Spelling van 1858 Fr., inkoop, het ingekochte
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.