Zoek op

Endoparasiet

Een endoparasiet is een parasiet, die in een gast-organisme leeft. Ze leven in holle ruimten (zoals de darm), epitheel, bloed en organen. Endoparasieten kunnen intracellulair of extracellulair aanwezig zijn. Ook wordt er soms tijdens de levenscyclus gewisseld. De malariaparasiet komt in bloedcellen en is dus een intracellulaire parasiet. Giardia l...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Endoparasiet

endoparasiet

endoparasiet:parasiet die in de gastheer leeft
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.