Zoek op

epilepsie

de epilepsie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [epilɛpˈsi] afwijking in de hersenen waardoor je soms even je bewustzijn verliest Voorbeelden:   `Epilepsie wordt gekenmerkt door aanvallen of epileptische consulten.`, `aan epilepsie lijden`Synoniem:   vallende...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/epilepsie

epilepsie

Vallende ziekte. Een stoornis in de hersenen, gekenmerkt door plotseling optredende aanvallen van bewustzijnsverlies, gepaard gaand met hevige, onwillekeurige spiertrekkingen. Een speciale vorm is de absence , maar er zijn nog veel andere vormen. Een aanval wordt wel convulsie of insult genoemd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/epilepsie

Epilepsie

De klinische verschijnselen van epilepsie zijn het gevolg van paroxismale (in aanvallen optredende) veranderingen van de elektrische activiteit van de hersenen , resulterend in een aanval ( insult ) waarvan de verschijnselen afhangen van de lokalisatie, de verspreiding en de intensiteit van de elektrische veranderingen. Wanneer de elektrische veran...
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

epilepsie

• [medisch] vallende ziekte, toevallen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/epilepsie

epilepsie

vallende ziekte
Jaar van herkomst: 1624 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Épilepsie

Let op: Spelling van 1858 Fr., de vallende ziekte. Epileptisch, de vallende ziekte betreffende
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

epilepsie

aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Aanvallen verschillen van persoon tot persoon. Dat komt doordat er vele verschillende oorzaken zijn voor epilepsie. Die oorzaken bepalen de soort aanvallen en hoe vaak de aanvallen voo...
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Epilepsie

Epilepsie is een aandoening van de hersenen, waarbij er een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Dit gebeurt in aanvallen. De hersenen zijn dan...
Gevonden op http://www.dokterkonijnenberg.nl/ABC.html?L=E

epilepsie

vallende ziekte (epilepsie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

epilepsie

(Ziektebeelden) (= vallende ziekte) aanvalsgewijs optredende stoornissen in de hersen-func­tie, zich meestal uitend in daling van de bewust­zijns­graad (= absence) tot bewusteloos­heid en krampen geduren­de langere tijd (= grand mal) - epi­leptisch in­sult (insult = aanval)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10638

Epilepsie

Vallende ziekte..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

epilepsie

ziekte met herhaalde stuipaanvallen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

epilepsie

neurologische aandoening met tijdelijke daling van het bewustzijn of optreden van toevallen vanwege ongecontroleerde elektrische ontlading in de hersenen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

epilepsie

ziekte met herhaalde stuipaanvallen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

epilepsie

vallende ziekte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/epilepsie

Epilepsie

Engels:Epilepsy vallende ziekte, toevallen
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e

Epilepsie

Epilepsie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenfunctie. Het manifesteert zich in aanvallen (epileptische insulten), waarbij een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Meestal is het bewustzijn verlaagd of raakt de patiënt helemaal buiten bewustzijn. Bij de `symptomatische vorm` van epilepsie is een oorzaak aan te wijzen zoals ontst...
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e

epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening. Normaal communiceren hersencellen met elkaar door elektrische signalen af te geven. Bij epilepsie is er plotseling een ongecontroleerde elektrische ontlading van de hersencellen. Er ontstaat dan een soort kortsluiting. De plaats waar de kortsluiting plaatsvindt, bepaalt het soort aanval. Dit heet ook wel insult. E...
Gevonden op http://www.kiesbeter.nl/onderwerpen/epilepsie

Epilepsie

Epilepsie is één van de meest frequent voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Men spreekt van epilepsie wanneer er minstens één aanval op is getreden bij een langer bestaande onderliggende hersenafwijking of twee aanvallen die niet zijn opgewekt (bijvoorbeeld voor een hersenfilmpje).
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B95e747df-85e8-47bf-ac6b-3abe07c2b676%7D

Epilepsie

Epilepsie kent men ook als ‘de vallende ziekte’. Dit begrip brengt het meest opvallende symptoom van vele soorten epilepsie tot uitdrukking. Maar niet bij iedere vorm van epilepsie treden de kenmerkende spierkrampen op waarbij de betreffende persoon neervalt. Bij de zogenaamde psychomotorische aanvallen ontstaan voornamelijk grote bewus...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/epilepsie

Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor een aandoening waarbij regelmatig aanvallen optreden door veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen. Het woord `epilepsie` is afgeleid vanhet Griekse woord epileptein dat `overvallen` betekent.
Wat gebeurt er bij een epileptische aanval
Hersencellen ofwel neuronen communiceren met elkaar d...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000941.html

Epilepsie

Een stoornis in de hersenfunctie, gekenmerkt door periodieke en onvoorspelbare aanvallen die zich voordoen wanneer de normale gecoördineerde elektrische activiteit van de zenuwcellen verstoord is. De chaotische ontlading van elektrische signalen leidt gewoonlijk tot verlies van de controle over spieren en lichaamsbewegingen (stuipen) en-of waarne...
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam van stoornissen in de hersenen die gepaard gaan met in aanvallen optredende verschijnselen
Gevonden op http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/z/item73

Epilepsie

[Nederlands] Vallende ziekte
Gevonden op https://quizlet.com/110152882/nederland-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.