Zoek op

Erfbelasting

De belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Vóór 2010 werd deze belasting successierecht genoemd.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Erfbelasting

Successierecht(en) of erfenisrecht(en) (vooral in België), ook wel erftaks genoemd, en in Nederland sinds 2010 erfbelasting, is een directe belasting die wordt geheven in geval van erfenissen. Het is verwant aan schenkbelasting of de schenkingrechten in België. Het tarief van deze belasting, die gerelateerd is aan het erfrecht, is sterk progress...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfbelasting

Erfbelasting

(voorheen successierechten)De belasting die iemand moet betalen vanwege het erfdeel dat hij of zij heeft aanvaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

Erfbelasting

Dit is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om geen belasting te hoeven betalen. Dat is bij de kinderen v...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/erfbelasting/
Geen exacte overeenkomst gevonden.