Zoek op

Exploitatierekening

Verslag van inkomsten en uitgaven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Exploitatierekening

Een exploitatierekening is het verslag van inkomsten en uitgaven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Exploitatierekening

Het moment waarop een contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld: het einde van een rentevaste periode, het einde van een hypotheekcontract, enz
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/E

Exploitatierekening

Lopende rekening
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Exploitatierekening

Een exploitatierekening is een staat, waarin de omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.