Zoek op

faillissement

financiële zaken: Wanneer een debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet kunnen schuldeisers onder bepaalde voorwaarden ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=faillissement

faillissement

faillissementsrecht: toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen. Het ~ wordt formeel door de rechtbank verklaard ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=faillissement

faillissement

faillissementsrecht: toestand waarin de schuldenaar is opgehouden te betalen. Het ~ wordt formeel door de rechtbank verklaard ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/faillissement

faillissement

De toestand van beslag op het vermogen waarin een natuurlijk persoon of rechtspersoon naar aanleiding van het ophouden van betalen van zijn schulden - hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer schuldeisers of het Openbaar Ministerie - bij rechterlijk vonnis wordt verklaard. De bij het vonnis benoemde curator wikkelt al naargelang ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/faillissement

faillissement

het faillissement zelfst.naamw.Uitspraak:   [fajisəˈmɛnt] Verbuigingen:   faillissement|en (meerv.) toestand dat je je schulden niet meer kunt betalen en er beslag op al je bezit is gelegd Voorbeelden:   `het faillissement uitspreken`, `het faillissement ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/faillissement

Faillissement

Een onderneming gaat failliet als het langdurig niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Simpel gezegd kan een onderneming niet meer blijven bestaan, omdat er onvoldoende geld wordt verdiend. Een rechter spreekt een faillissement uit. In economische termen wordt de onderneming geliquideerd. Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wo...
Gevonden op https://www.finler.nl/faillissement/

FAILLISSEMENT

1) Bankroet 2) Failliet 3) Failliet gaan 4) Gevoelig verlies 5) Het failliet gaan 6) Krach 7) Onteigening door schulden 8) Staat van onvermogen 9) Staking van betalingen 10) Zakelijke mislukking
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FAILLISSEMENT/1

faillissement

•de toestand van iemand die, blijkens rechterlijk onderzoek, niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. •een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/faillissement

Faillissement

Staat waarin de rechter een schuldenaar verklaart, wanneer die heeft opgehouden te betalen, waarna op het vermogen en de inkomsten van de failliet (conservatoir) beslag komt te liggen om eventuele baten aan de schuldeiser(s) te laten toekomen.
Een van rechtswege gelegd (conservatoir) beslag op alle tegenwoordige en toekomstige goederen (het gehe...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=261

faillissement

het failliet gaan of zijn
Jaar van herkomst: 1582 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Faillissement

Situatie waarbij de werkgever niet meer in staat is zijn schulden te voldoen. Het faillissement kan door de werkgever zelf of door schuldeisers bij de rechtbank worden aangevraagd. Als het faillissement wordt uitgesproken, wordt tevens een curator aangesteld die de failliete boedel moet liquideren. De curator zal vaak ook de bestaande arbeidsoveree...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

Faillissement

Een door de rechter opgelegde algehele beslaglegging op het vermogen en alle inkomsten van een debiteur die heeft opgehouden te betalen. Na liquidatie van het vermogen door de curator wordt de opbrengst onder de schuldeisers verdeeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Faillissement

de toestand waarin iemand zijn schulden niet meer kan voldoen. De rechtbank spreekt een faillissement uit op verzoek van de schuldeisers. Ook benoemt de rechtbank een curator (beheerder), die het vermogen van de faillietverklaarde in beheer krijgt en zoveel mogelijk goederen te gelde maakt om de schulden te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Faillissement

Toestand van iemand die niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en op wiens vermogen daarom beslag is gelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Faillissement

De gerechtelijke vaststelling dat een schuldenaar heeft opgehouden te betalen, met als gevolg een conservatoir beslag op het vermogen en de inkomsten ten behoeve van alle schuldeisers en een gerechtelijk beheer en vereffening van zijn vermogen. Uit deze omschrijving blijkt dat zelfs een miljonair failliet kan worden verklaard, want het gaat niet om...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

faillissement

bankroet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/faillissement

Faillissement

Rechterlijke uitspraak dat een ondernemer of onderneming heeft opgehouden te betalen. Vervolgens benoemt de rechter een curator om alle eigendommen (ook wel aangeduid als bezittingen door boekhouders of als vermogen door juristen) te verkopen ten einde de vorderingen op de onderneming (ook wel aangeduid als schulden door boekhouders, terwijl het e....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

faillissement

opgeheven worden omdat je je schulden niet meer kunt betalen vb: dit bedrijf heeft een faillissement achter de rug
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=faillissement

Faillissement

Er is sprake van een faillissement wanneer een bedrijf ofwel onderneming zijn of haar schulden niet meer kan betalen. Een rechter beslist hierover. Wanneer een bedrijf failliet is, bestaat deze niet meer. Lees meer over faillissementen.
Gevonden op http://www.opencompanies.nl/begrippenlijst

Faillissement

De situatie waarin een bedrijf of natuurlijk persoon verkeert indien `men opgehouden is de schulden te betalen` (art. 1 van de Faillissementswet). Men wordt bij vonnis failliet verklaard.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Faillissement

Toestand van iem. die niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en op wiens vermogen daarom beslag is gelegd
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Faillissement

Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen ('insolvent' is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank ee...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Faillissement

Een ondernemer is failliet als hij zijn schulden niet meer kan voldoen. In dat geval is het ontslagverbod niet van toepassing, er hoeft geen ontslagvergunning te worden verkregen. Ook gelden er kortere opzegtermijnen.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Faillissement

Je kan persoonlijk failliet zijn of als organisatie. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen. Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verz...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/faillissement/
Geen exacte overeenkomst gevonden.