Zoek op

Footprint

Footprint is het tweede studioalbum van Gary Wright. Voordat Wright zijn soloalbums opnam was hij lid van Spooky Tooth en na dit album werd hij dat weer. Solo-aspiraties gingen even de kast in tot 1975. Achter de knoppen van dit album zaten Andrew Johns, die ook zijn vorige album begeleidde en Chris Kimsey, later muziekproducent van Marillion. Ook...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Footprint

FOOTPRINT

Dit is een soort veldsterkteafdruk (vermogensfluxdichtheid) die een gebied weergeeft op het aardoppervlak waar een transponder met een bepaalde sterkte is te ontvangen. Een superbeam zal een kleinere maar sterkere footprint hebben dan een Widebeam. Met deze techniek kunnen er verschillende plekken op het aardoppervlak worden aangewezen waar een bep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

footprint

De ruimte die een bepaald toestel inneemt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Footprint

Een gebied waarbinnen de veldsterkte van een satelliet gedefinieerd is. In de praktijk worden daarvoor landkaarten gebruikt waarop contourlijnen zijn aangebracht. Deze lijnen kunnen een aanbevolen schoteldiameter vermelden of de veldsterkte (in dBW-Eirp). Buiten de footprint is ontvangst niet gegarandeerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10480

footprint

De omvang van het bebouwde oppervlak van een gebouw. Er moet minimaal een bouwlaag aanwezig zijn, dus gebouwde terrassen tellen bijvoorbeeld niet mee en ook onbebouwde binnenruimtes vallen buiten de footprint
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10948

Footprint

Plaats van het bot waarop de pees is vastgehecht
Gevonden op http://www.sezz.be/woordenlijst.aspx

Footprint

Hiermee refereert men naar de algemen grootte van iets, fyxiek of virtueel. Zo kan de 'footprint' van een applicatie of operating system groot of klein zijn - d.w.z. de benodigde systeem bronnen (geheugen, harddiskruimte, etc) is groot of klein.
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.