Zoek op

Fysiocraten

Een economische stroming die is ontstaan in de 18e eeuw. De grondlegger van deze stroming is de Franse econoom Francois Quesnay. De fysiocraten hadden als uitgangspunt dat de natuur en de primaire sector de bron van alle welvaart was. Deze stroming ging tegen de leer van de mercantilisten in, die de internationale handel als bron van welvaart zagen...
Gevonden op https://www.finler.nl/fysiocraten/

Fysiocraten

(letterlijk: voorstanders van de heerschappij der natuur) Achttiende-eeuwse grondleggers van de economische wetenschap, voorstanders van een laissez-faire-economie. Zij geloofden dat wanneer de economie aan zichzelf werd overgelaten en niet (door de overheid) gebonden aan regels, de rijkdom van een land vanzelf zou toenemen. De fysiocraten waren v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429
Geen exacte overeenkomst gevonden.