Zoek op

gezinshereniging

vreemdelingenrecht: het uit het buitenland naar België laten overkomen door een buitenlander of een Belg van (een deel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gezinshereniging

gezinshereniging

vreemdelingenrecht: hereniging van een buitenlands gezin in Nederland meestal nadat een lid van dat gezin in Nederland een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gezinshereniging

Gezinshereniging

Onder gezinshereniging wordt verstaan: het weer verenigen van gezinsleden die gescheiden leven, het overbrengen van gezinsleden van buitenlandse werknemers naar het land waar de kostwinner werkt, of het overbrengen van een buitenlandse partner van een autochtoon persoon. Juridisch gezien (vreemdelingenrecht) is de gezinsband in het buitenland onts...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezinshereniging

gezinshereniging

Buitenlanders die zich willen herenigen met hun gezinsleden, die reeds in het immigratieland verblijven.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Gezinshereniging

Als iemand als gastarbeider in een westers land ging werken, was het meestal niet toegestaan ook zijn gezin mee te nemen. Pas na een flink aantal dienstjaren werd het hem toegestaan vrouw en kind(eren) over te laten komen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Gezinshereniging

echtgenote van migrant komt later over met alle minderjarige kinderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

gezinshereniging

Migranten kunnen in Nederland huwelijkspartners en gezinsleden laten overkomen. De voorwaarden daartoe zijn afhankelijk van de verblijfsstatus van de migrant. Van de 40.000-60.000 buitenlanders die nu jaarlijks worden toegelaten komt het grootste deel in het kader van gezinshereniging. Voorwaarde voor gezinshereniging is vaak dat de degene die in N...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Gezinshereniging

[Aardrijkskunde] Als immigranten gezins- en familieleden laten overkomen
Gevonden op https://quizlet.com/100602978/aardrijkskunde-h1-3-alle-begrippen-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.