Zoek op

Holoprosencefalie

Holoprosencefalie (HPE) is een geboortedefect dat ontstaat in de eerste intrauteriene weken. Er is sprake van onvoldoende splijting van de embryonale voorhersenen Deze afwijking kan verdeeld worden in vier typen: alobair, semi-lobair, lobair en middelste interhemisferische variant (MIHV) Kinderen met HPE, kunnen de volgende klinische beelden verto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoprosencefalie

Holoprosencefalie

Holoprosencefalie is een zeer zeldzame aandoening als gevolg van een abnormale ontwikkeling van de voorhersenen (prosencefalon) van een embryo. Er ontstaan defecten bij de ontwikkeling van het gezicht en in de structuur en functie van de hersenen. Holoprosencefalie komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend levendgeborenen. Dit getal berust op...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7Bd1f13f05-daf9-4a92-91a9-abeb6f18ac7c%7D
Geen exacte overeenkomst gevonden.