Zoek op

Hugenoten

Sinds de zestiende eeuw aanduiding voor de Franse calvinisten. Ze werden aanvankelijk hevig vervolgd. In de nacht van 23 op 24 augustus 1572 was er een massamoord in Parijs, waarbij ongeveer 20.000 Hugenoten werden vermoord. Die moord staat bekend als de Bartholomeusnacht of Bloedbruiloft, omdat de hele protestantse adel in Parijs was voor het huwe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1450-1815/hugenoten

hugenoten

Franse Calvinisten. Door de vervolging onder Lodewijk XIV na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 ontvluchtten velen hun vaderland. Zij kwamen onder andere naar de Republiek, waar zij een stimulerende invloed hadden op tal van sectoren van economische bedrijvigheid en op het geestelijk-culturele klimaat. Voor de herkomst van de naam 'hugen...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/hugenoten

HUGENOTEN

1) Benaming van de protestanten in Frankrijk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HUGENOTEN/1

Hugenoten

Hugenoten is de benaming die in de 16e en 17e eeuw in Frankrijk werd gegeven aan protestanten. De herkomst van het woord is onduidelijk. Mogelijk verwijst het naar Besançon Hugues, de leider van een revolutie in Genève, of is het een verbastering van het woord "Eidgenossen" dat het niet-Franse karakter van het protestantisme wil beklemtonen. O.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenoten

hugenoten

Franse protestanten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Hugenoten

Let op: Spelling van 1858 spotnaam van de Gereformeerden in Frankrijk, ten tijde der hervorming, waarschijnlijk ontleend aan zekere poort in de stad Tours, de poort van Hugo, of de Hugopoort genoemd, alwaar zij, in het begin der hervorming, gewoon waren zamen te komen. Hugonotisme, huguenotisme, Fr., de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Hugenoten

Benaming voor de calvinistische protestanten in Frankrijk in de zestiende en zeventiende eeuw, afkomstig van de Zwitserse naam Eidgenossen (gezworenen)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Hugenoten

de sedert 1560 gebruikelijke naam voor de Franse calvinisten. De naam is waarschijnlijk afgeleid van Eidgenossen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

hugenoten

, Vooral van de 16e tot de 18e eeuw gebruikte benaming voor de protestanten (calvinisten) in Frankrijk.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyh.htm

Hugenoten

[Geschiedenis] Naam voor Franse protestanten die in de zeventiende eeuw in Frankrijk vervolgd werden vanwege hun geloof.
Gevonden op https://quizlet.com/121399599/geschiedenis-flash-cards/

Hugenoten

Rond 1687 uit Frankrijk gevluchte protestanten van de Église Reformée, die zich vestigden in Dwingeloo.
Deze Hugenoten vluchtten uit hun vaderland na de herroeping in 1685 van het Edict van Nantes uit 1598. Daardoor werden ze vogelvrij voor hun rooms-katholieke vervolgers. Een grote rol bij hun komst en het verdere verblijf in Dwi...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Hugenoten
Geen exacte overeenkomst gevonden.