Zoek op

Hydrostab

Hydrostab is een mengsel van reststoffen en toegevoegd waterglas. Als reststoffen worden gebruikt grondstoffen met een korrelfractie (bijvoorbeeld zeefzand), een slibfractie (zoals zuiveringsslib) en een fractie aan vulstoffen (zoals vliegas). Het product wordt toegepast als eindafwerking op afvalstortplaatsen ter vervanging van de zandbentonietafd...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10746

Hydrostab

Stofnamen, Handelsnamen, Synoniemen, Buitenlandse-namen en Soorten: -
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10746
Geen exacte overeenkomst gevonden.