Zoek op

identiteit

algemeen: Is een gelijkheid die altijd (per definitie) waar is. Een identiteit wordt daarom ook wel een definitievergelijking ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=identiteit

identiteit

de identiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [idɛntiˈtɛit] Verbuigingen:   identiteit|en (meerv.) 1) wie je officieel bent, in de vorm van je naam, adres, geboortedatum e.d. Voorbeeld:   `De politie stelde de identiteit van het slachtoffer vast.` ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/identiteit

IDENTITEIT

1) Eenheid van het wezen 2) Eenheid van wezen 3) Eenzelvigheid 4) Eigen karakter 5) Eigenheid 6) Geheel van persoonsgegevens 7) Gelijkheid 8) Gezicht 9) Overeenkomst 10) Overeenstemming 11) Persoonlijkheid 12) Persoonsgelijkheid 13) Term uit logica 14) Volkomen overeenstemming 15) Zelf
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDENTITEIT/1

Identiteit

[eigenheid] - Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en persoonsgelijkheid. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft wordt zelfbeeld of zelfconcept genoemd. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identitei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)

Identiteit

[wiskunde] - In de wiskunde heeft de term identiteit een aantal belangrijke betekenissen: == Soorten identiteiten == In de wiskunde wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 soorten identiteiten: == Voorbeelden == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(wiskunde)

identiteit

(persoons)gelijkheid
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Identiteit

Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen. Het begrip identiteit komt in vele soorten voor. De meest bekende invulling die aan het begrip wordt gegeven is iemands persoonlijke identiteit. Het kan daarbij gaan over de officiële gegevens van een persoon (naam, adres,...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Identiteit

identiteit

persoons gelijkheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/identiteit

identiteit

Als je een antropoloog vraagt wat iemands identiteit is noemt hij aspecten van cultuur, taal, etniciteit en familie. Een socioloog heeft het bij voorkeur over de groepen, de staat en het type samenleving waartoe die persoon behoort. Een historicus benoemt zowel de sociologische, antropologische als economische aspecten en plaatst die in de tijd. En...
Gevonden op http://www.idee-pmc.nl/zijn/identiteit.html

identiteit

wie je bent, hoe je heet, waar je woont vb: de identiteit van de verdronken man werd vastgesteld
je eigen karakter en kenmerken vb: hij heeft geen eigen identiteit, maar doet precies wat anderen doen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=identiteit

Identiteit

identiek zijn aan jezelf, aan het zelfde voortdurende leven, de gelijkheid van essentieel karakter. Het heeft gewoonlijk betrekking op het beeld dat mensen van je hebben en de overeenkomst van dat beeld met het beeld dat je van jezelf hebt of zou willen hebben. Vertrouwd met jezelf zijn er positieve identificaties. Het tegendeel is gedefiniëerd al...
Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html

identiteit

is een gelijkheid die altijd (per definitie) waar is. Een identiteit wordt daarom ook wel een definitievergelijking genoemd. Voorbeelden van identiteiten zijn: Y= C + S + B; Y= NNP; NNP= C + I + O + E - M . Dit zijn de drie macro-economische identiteiten, waaruit nog een vierde is af te leiden: ((S - I)&...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

identiteit

is een gelijkheid die altijd (per definitie) waar is. Een identiteit wordt daarom ook wel een definitievergelijking genoemd. Voorbeelden van identiteiten zijn: Y= C + S + B; Y= NNP; NNP= C + I + O + E - M . Dit zijn de drie macro-economische identiteiten, waaruit nog een vierde is af te leiden: ((S - I) + (B - O) = (E - M) ) ex post. Hieruit blijkt...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Identiteit

Het gevoel van persoonlijke eenheid; de overtuiging onveranderd en wezenlijke dezelfde te blijven. Het gelijkblijven moet vooral worden gezien als het geleidelijk evolueren (ontwikkelen) van de identiteit.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10144

identiteit

De kenmerken en omstandigheden van een ding, persoon of groep die hetzelfde blijven gedurende een verandering of die een ding, persoon of groep van elkaar onderscheiden.
Categorie: Abstracte Begrippen > metafysische begrippen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Identiteit

Je spreekt van identiteit als mensen zich met bepaalde culturele kenmerken gaan identificeren. Mensen gaan zich identificeren met bepaalde kenmerken, niet alleen door dingen te benoemen die bij hen 'horen', maar ook door dingen te benoemen die typisch bij anderen horen. Bepaalde mensen horen erbij, en anderen niet. Identiteit gaat primair om in- en...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Identiteit

dat wat eigen is aan een persoon
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Identiteit

Een noodzakelijke gelijkheid: een vergelijking die per definitie waar is en daarom ook definitiegelijkheid wordt genoemd, zoals Y= C + I + O + E - M.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10762

identiteit

het gevoel een en dezelfde persoon te zijn, met eigen kenmerken, waardoor men zich van anderen onderscheidt
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10954
Geen exacte overeenkomst gevonden.