Zoek op

Immersion

Het plaatsen van een artikel in een vloeistof, zodanig dat deze totaal is ondergedompeld.
Gevonden op http://oil-seals.info/nl/technische-informatie/glossary/

Immersion

Abstract: Begrip dat betrekking heeft op de verhouding tussen minderheids- en meerderheidstalen. Bij Immersion is sprake van tweetaligheid in het onderwijs waarbij in eerste instantie aandacht is voor de minderheidstaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.