Zoek op

inkijkoperatie

strafprocesrecht: heimelijk betreden van een bepaalde plaats met een strafvorderlijk doel. De officier van justitie is bevoegd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inkijkoperatie

Inkijkoperatie

Een inkijkoperatie is een opsporingsmethode voor de Belgische politie ingevoerd door de Wet Bijzondere Opsporingsmethoden (de zogenaamde BOM-wetgeving). Via deze methode geeft de Procureur des Konings of de onderzoeksrechter voorafgaandelijk en schriftelijk zijn toestemming om via een discrete en heimelijke manier informatie te vergaren op een pri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inkijkoperatie

Inkijkoperatie

Het onder het gezag van het Openbaar Ministerie, op basis van een wettelijk bevoegdheidstoedeling, door politie heimelijk betreden en `bezichtigen` van ruimten, niet zijnde woningen of daarmee gelijk te stellen gebouwen, om vast te stellen of zich in die ruimten aanwijzingen bevinden, die dienstig kunnen zijn voor de Opsporing van bepaalde ernstige...
Gevonden op http://www.burojansen.nl/cid/begrip1.htm

Inkijkoperatie

Opsporingsmethode waarbij de politie inbraak pleegt of zich zonder medeweten van rechthebbende toegang tot een woning of besloten lokaal of erf verschaft, bijvoorbeeld om te controleren of daar drugs zijn opgeslagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.