Zoek op

Interkwartielafstand

In de statistiek is de interkwartielafstand het verschil tussen het eerste en derde kwartiel, dus Q3 – Q1. Het eerste kwartiel (Q1) is de getalswaarde die de laagste 25% van de getalswaarden onderscheidt van de hogere waarden, ook wel 25e percentiel genoemd. Het derde kwartiel (Q3) is de getalswaarde die de hoogste 25% van de getalswaarden onder...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Interkwartielafstand

Interkwartielafstand

Synoniem: interquartile range (Eng)
De interkwartielafstand is het verschil tussen het derde en het eerste kwartiel.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Interkwartielafstand

[Wiskunde] De interkwartielafstand (IKA) is het verschil tussen het derde kwartiel en het eerste kwartiel
Gevonden op https://quizlet.com/93671022/wiskunde-statistiek-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.