Zoek op

Inventarisatieschade

Het verschil tussen de hoeveelheid zaken die bij een bedrijfsinventarisatie werkelijk aanwezig is en de hoeveelheid die volgens de boekhouding aanwezig had moeten zijn, wordt inventarisatieverschil of inventarisatieschade genoemd. Het zakenverlies heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden op diverse momenten en door verschillende (niet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Inventarisatieschade

Verlies of gemis dat blijkt wanneer er verschillen bestaan tussen de werkelijke hoeveelheden van aanwezige zaken en de hoeveelheden die volgens de boekhouding of voorraadadministratie aanwezig zouden moeten zijn. Inventarisatieschade wordt doorgaans van verzekeringen uitgesloten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.