Zoek op

Inwonerequivalent

De Inwonerequivalent (i.e.) is in Nederland een eenheid van vervuiling. Het is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater, die een persoon in huis veroorzaakt en is gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen die een persoon per etmaal produceert. De definitie van één i.e. is wettelijk vastgesteld in artikel 1...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inwonerequivalent

Inwonerequivalent

De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen, waarvan het zuurstofverbruik bij afbraak overeenkomt met dat van het afvalwater van één inwoner.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2679

inwonerequivalent

Def.: dit is een maat voor de belasting van het afvalwater met organische bestanddelen die een inwoner gemiddeld per dag produceert. Toelichting: In Nederland is één i.e. gelijk aan 54 gram BZV. De EU hanteert voor het zelfde begrip 60 gram BZV. Ook het afvalwater van bedrijven wordt in deze maat uitgedrukt. Voor bedrijfsafvalwater ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.