Zoek op

Islam

(Arabisch: islam = overgave aan Allah ). Wereldgodsdienst, ontstaan op grond van het optreden van de profeet Mohammed op het Arabisch schiereiland in de eerste helft van de zevende eeuw n.Chr. Moslims (islamitische gelovigen) beschouwen de emigratie van de profeet uit het hem toen nog vijandige Mekka in 622 en zijn succesvolle prediking die leidde ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/islam

islam

de islam zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪsˈlam] godsdienst van de moslims Voorbeeld:   `Het heilige boek van de islam is de Koran.`Synoniem:   mohammedanisme © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'islam' komt voor in de Woordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/islam

ISLAM

1) Aziatische godsdienst 2) De leer van Mohammed 3) Godsdienst 4) Leer van allah 5) Leer van mohammed 6) Mohammedaans geloof 7) Mohammedaanse godsdienst 8) Mohammedanisme 9) Oosterse godsdienst 10) Religie 11) Wereldgodsdienst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ISLAM/1

Islam

De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich over...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam

Islam

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_(hoofdbetekenis)

Islam

•(foute spelling van) islam (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/Islam

islam

•een monotheïstische godsdienst die naast alle profeten uit het jodendom en het christendom ook Mohammed als zodanig erkent.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/islam

Islam

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m.,
~ISMUS, o. de mahomedaansche godsdienst, de muzelmannen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

islam

moslimgodsdienst
Jaar van herkomst: 1820 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Islam

Let op: Spelling van 1858 de Mahomedaansche godsdienst, het Islanismus
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Islam

Belangrijkste godsdienst in Indonesië, daarheen gebracht door de Arabieren. Een islamiet gelooft in God en Allah, zijn profeet. Hij moet leven volgens een aantal vaste regels, de vijf zuilen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Islam

Een van de wereldgodsdiensten. De belangrijkste in Turkije. Het betekent letterlijk: overgave aan God (Allah). De koran geeft richtlijnen om te leven en de Vijf Zuilen bevatten de plichten van een moslim.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

islam

Godsdienst waarvoor de grondslag werd gelegd door de profeet Mohammed (570-632). Het woord islam betekent onderwerping of overgave aan God, Allah, en is gebaseerd op het boek van de Heilige Koran, dat aan Mohammed werd geopenbaard. De islam breidde zich in de eerste eeuwen uit van Spanje tot ver in Azië, maar werd in de 16e-17e eeuw teruggedrongen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Islam

Arabisch: overgave, onderwerping. De door Mohammed zelf gekozen aanduiding van de godsdienst die hij stichtte. De aanhangers van de islam heten moslims (Perzisch: Musalman). De moslims vermijden zelf het woord Mohammedanen, de islam wil niet de indruk wekken dat zij Mohammed vereert zoals het christendom Christus. De islam beschouwt nl. de gehele ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10531

islam

Godsdienst van moslims.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Islam

In de zevende eeuw stichtte de profeet Mohammed in Arabië een godsdienst die veel invloed op de wereld zou krijgen: de islam. De volgelingen van de islam noemen we moslims. Ze geloven dat veel profeten of meesters door God gezonden zijn. Mozes en Jezus Christus waren ook zulke profeten, maar vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Islam

De islam is een (wereld)godsdienst die gesticht is door de profeet Mohammed. Daarom wordt deze religie ook wel als mohammedanisme aangeduid. De islam is ontstaan in de zevende eeuw na Christus. De openbaringen van Mohammed zijn volgens volgers van de islam afkomstig van de aartsengel Gabriël. Deze openbaringen staan opgetekend in de Koran, het hei...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Islam

islam

godsdienst der moslims (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/islam

Islam

Dat stelsel van geloofsvoorstellingen en daarmee direct of indirect samenhangende rituele voorschriften en sociaal-ethische normen en wetten, dan voor de moslims als moslims waar en bindend is. Er is dus zowel een aspect van geloof als een aspect van juist handelen. Oorspronkelijk (in de vroege Koran verzen) betekende Islam: Monotheisme, dus geloof...
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

islam

godsdienst van de mohammedanen vb: de islam is vastgelegd in de Koran
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=islam

Islam

De islam is een religie gebaseerd op de openbaringen van Allah (God) middels de engel Djibriel aan de profeet Mohammed. De profeet Mohammed, die leefde van 570 tot 632, was analfabeet. Daarom moest hij de teksten letterlijk onthouden. De openbaringen van Allah aan de profeet Mohammed zijn later wederom letterlijk opgetekend in de Koran. Vanuit die ...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/I/islam_521/

Islam

[Geschiedenis] Godsdienst die is ontstaan op het Arabische schiereiland en is gesticht door Mohammed
Gevonden op https://quizlet.com/81007032/geschiedenis-flash-cards/

Islam

Kwam niet als gevolg van heilige oorlogen, maar eerder als bijverschijnsel van de vreedzame economische expansie langs de belangrijkste handelsroutes van het oosten noordoostkust van Sumatra (vóór 1292). 1436 ging de heerser van de havenstad Malakka over op de Islam. 1478 Demak (machtigste islam-staat Noordkust Sumatra) verslaat Majapahit-dynasti...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793

Islam

Door de komst van veel gastarbeiders uit Islamitische landen zijn Islamitische gemeenschappen ontstaan, die in enkele plaatsen een moskee of gebedsruimte hebben. Assen heeft een Turkse moskee (Mevlana) en een Islamitisch Cultureel Centrum. In Hoogeveen is de moskee gevestigd in het gebouw van de Turkse Arbeiders Vereniging. Emmen heeft een Turkse m...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Islam
Geen exacte overeenkomst gevonden.