Zoek op

jeugdrechtbank

gerechtelijk recht: afdeling van de rechtbank van eerste aanleg die de jeugdzaken behandelt. De ~ is bevoegd voor situaties ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=jeugdrechtbank

Jeugdrechtbank

[België] - De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag. Die kunnen voor de jeugdrechter komen of naar de jeugdrechter gaan als: ==Rechten van kinderen== Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is sinds 1989 van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdrechtbank_(België)

Jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank doet uitspraak over de regeling met betrekking tot de kinderen tot ze 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank helpt bij echtscheiding met: alimentatie, omgangsregeling en opvoedingsproblemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788
Geen exacte overeenkomst gevonden.