Zoek op

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, en speelpleinwerkingen. De wettelijke definitie luidt: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdwerk

jeugdwerk

Werk dat jeugd ondersteunt in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Jeugdwerk

Activiteiten ten behoeve van het welzijn van kinderen.
Sinds de 16e eeuw is er een groeiende aandacht voor het kind, die zich uit in onderwijs en opvoeding. Voor kinderen zonder ouders kwamen in de steden weeshuizen tot stand die zowel door de stedelijke overheid als door kerkelijke instellingen werden bestuurd. Op het platteland werden wezen u...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Jeugdwerk
Geen exacte overeenkomst gevonden.