Zoek op

justitie

staatsrecht: verzamelnaam voor alle functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van wet- en rege ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=justitie

justitie

staatsrecht: verzamelnaam voor alle functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van wet- en regelgeving. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/justitie

justitie

Verzamelterm voor instanties binnen de overheid die zich bezighouden met de handhaving van het recht. In Nederland vallen hieronder het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht (rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad ). In de volksmond wordt met justitie meestal het OM bedoeld.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/justitie

justitie

de justitie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [jʏsˈti(t)si] onderdeel van de overheid dat bepaalt of mensen iets gedaan hebben wat volgens de wet niet mag en de straf bepaalt Voorbeelden:   `Hij heeft gestolen en kwam toen in aanraking met justitie.`, `minister van Ju...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/justitie

JUSTITIE

1) Gerecht 2) Het rechtswezen 3) Rechterlijke macht 4) Rechtspraak 5) Rechtswezen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/JUSTITIE/1

justitie

rechtspraak, terechtstelling
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Justitie

Justitie betekent oorspronkelijk rechtvaardigheid of gerechtigheid. Meestal wordt ermee verwezen naar een van de overheidsonderdelen die het recht moeten handhaven: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Justitie

Justitie

Let op: Spelling van 1914 Zie RECHTSWEZEN.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

justitie

rechterlijke macht
Jaar van herkomst: 1276-1300 (CG I 1, 40 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Justitie

Let op: Spelling van 1858 geregtigheid; regtspleging; geregt, regtbank, vierschaar. Justitiabel, aan zekere regtbank of zekeren regter onderworpen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

justitie

Afdeling van de overheid die beoordeelt of mensen iets gedaan hebben wat volgens de wet niet mag, en die straf geeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Justitie

Overheidsfunctie belast met de handhaving van het recht, met name het strafrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

justitie

rechterlijke macht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/justitie

justitie

rechterlijke macht vb: ik ben nog nooit met justitie in aanraking geweest
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=justitie

Justitie

Verzamelnaam voor functies die zich binnen de overheid bezighouden met de handhaving van het recht. Lees meer over het werkveld op www.justitie.nl.  
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.