Zoek op

Kameren

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik kamerde, heb gekamerd), kamers laten bewonen (aan eene vrouw waarmede men leeft); in eene kamer opsluiten; daar zaten wij gekamerd (opgesloten).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kameren

De kameren zijn het meest eenvoudige huistype: ze bestaan uit één kamer, waarboven een zolder. De term wordt alleen gebruikt voor eenkamerwoningen, die als rijtje gebouwd zijn: zo kon bezuinigd worden op de tussenmuren. Meestal zijn ze om en om gespiegeld opgebouwd, de gevels tonen dus...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Kameren
Geen exacte overeenkomst gevonden.