Zoek op

kantongerecht

(oneigen) staatsrecht: onderdeel van de rechtbank waarbinnen de kantonrechter recht spreekt. De ~ is hiërarchisch de laagste instantie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kantongerecht (oneigen)

Kantongerecht

De laagste instantie van de rechterlijke organisatie. Kantongerechten behandelen kleine zaken met een beperkt financieel belang en geschillen over arbeidsovereenkomsten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/kantongerecht

kantongerecht

kantongerecht zelfst.naamw. de laagste rechtbank   Voorbeeld: `Het kantongerecht besliste over de straf voor de winkeldief. ` Bron: Wikiwoordenboek - kantongerecht. SpellingCorrect gespeld: 'kantongerecht' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kantongerecht

KANTONGERECHT

1) Lagere rechtbank 2) Rechterlijk college 3) Rechtscollege 4) Vredegerecht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KANTONGERECHT/1

Kantongerecht

Het kantongerecht was in Nederland het onderste niveau in de rechtspraak. Het werd in 2002 als zelfstandig gerecht opgeheven en als sector kanton geïntegreerd in de rechtbank. De (bijna altijd alleensprekende) rechter bleef wel de titel kantonrechter houden. Door deze wijziging gaat men tegen vonnissen van de kantonrechter in hoger beroep bij het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kantongerecht

Kantongerecht

Laagste instantie van de gewone rechterlijke organisatie. Er zijn 61 kantongerechten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

kantongerecht

Het kantongerecht is het ‘laagste gerecht’ in Nederland. De kantonrechter behandelt alleen overtredingen. Vaak gaat het om zaken waarin de politie of de officier van justitie een schikkingsvoorstel heeft gedaan. Als de verdachte niet op zo’n voorstel ingaat, komt de zaak bij de kantonrechter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

kantongerecht

De laagste rechter van Nederland is het kantongerecht. Een kantonrechter is een alleensprekende rechter en behandelt overtredingen, geldvorderingen tot € 5.000,-, huur- en koopzaken en zaken die gaan over werk en ontslag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Kantongerecht

De laagste instantie van de gewone rechterlijke organisatie. De bevoegdheid van de kantonrechter is beperkt. Veel zaken komen dan ook in eerste aanleg niet bij hem terecht, maar bij de arrondissementsrechtbank. Het is de bedoeling dat de kantongerechten worden opgeheven en opgaan in de arrondissementsrechtbanken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

kantongerecht

Er zijn in Nederland 62 Kantongerechten, waarvan de meeste bezet zijn door 1 rechter. In de grote steden hebben meer rechters zitting in een Kantongerecht; in Amsterdam bijvoorbeeld zijn het er op dit moment ± 10. In de zogenoemde civiele zaken, dat wil zeggen zaken waarbij de ene burger tegenover de andere staat, komt men voor alle huurzaken, huu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.