Zoek op

kapitaalmarkt

financiële zaken, groei en conjunctuur: Geheel van vraag naar en aanbod van krediet met een looptijd van langer dan één jaar. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kapitaalmarkt

kapitaalmarkt

Vraag en aanbod van financiële middelen met een lange looptijd worden verhandeld. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kapitaalmarkt

kapitaalmarkt

kapitaalmarkt zelfst.naamw.Uitspraak:   [kapi'talmɑrkt] Verbuigingen:   kapitaalmarkt|en (meerv.) handel in aandelen en obligaties met een relatief lange looptijd Voorbeeld:   `openbare en onderhandse kapitaalmarkt` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitaalmarkt

Kapitaalmarkt

Geheel van vraag naar en aanbod van krediet met een looptijd van meer dan twee jaar.
Gevonden op https://www.finler.nl/kapitaalmarkt/

Kapitaalmarkt

De markt waarin financiële transacties met een looptijd van twee jaar of langer plaatsvinden.
De kapitaalmarkt is de markt waar middelen met een lange looptijd worden uitgezet en aangetrokken. De schuldtitels waarin de transacties plaatsvinden zijn deposito`s, spaartegoeden en leningen op lange termijn, obligaties, aandelen, onroerend goed en p...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1098

Kapitaalmarkt

Markt waarop in effecten wordt gehandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten- of optiebeurs en de onderhandse kapitaalmarkt. ()
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/kapitaalmarkt.ht

Kapitaalmarkt

Langlopend kapitaal, zoals aandelen en obligaties, worden verhandeld op de kapitaalmarkt. De hypotheekrente voor rentevastperiodes van twee jaar en langer is gebaseerd op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

kapitaalmarkt

Markt waarop vragers en aanbieders van geld elkaar proberen te vinden. Over het algemeen gaat het om commitments van langer dan 1 jaar.
Het toezicht van de AFM op het effectenverkeer richt zich in eerste plaats op de verhouding tussen kapitaalvragers en beleggers. Beleggers moeten ervan verzekerd zijn dat zij voldoende en betrouwbare informatie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Kapitaalmarkt

De markt waarop in de verhandeling plaatsvindt van vermogenstitels met een looptijd van meer dan een jaar. Er bestaat een onderscheid tussen de openbare kapitaalmarkt die voor iedereen toegankelijk is, zoals een effecten- of een optiebeurs, en de onderhandse kapitaalmarkt voor professionele beleggers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt is de markt waarop effecten met een looptijd langer dan één jaar verhandeld worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Kapitaalmarkt

Een markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Kapitaalmarkt

Markt waar effecten met een looptijd van langer dan een jaar worden verhandeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Kapitaalmarkt

Markt waar effecten met een looptijd van langer dan een jaar worden verhandeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Kapitaalmarkt

Markt voor langlopend kapitaal (langer dan 1 jaar), waaronder bijvoorbeeld aandelen en obligaties. De rente op de kapitaalmarkt wordt ook wel ‘lange rente’ genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Kapitaalmarkt

Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Kapitaalmarkt

Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Kapitaalmarkt

Op deze markt worden vermogen en effecten verhandeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke kapitaalmarkt (waar de burger gebruik van maakt) en de secundaire kapitaalmarkt, voor grotere ondernemingen. Op de secundaire kapitaalmarkt wordt vermogen verhandeld met een langere looptijd. Het gaat hier dan o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Kapitaalmarkt

markt waar het langlopend krediet wordt verhandeld. De banken zijn hier zowel aanbieder als vrager. De institutionele belegger neemt een belangrijke rol in op de kapitaalmarkt. geldmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Kapitaalmarkt

Markt waarbij waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt is de markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Kapitaalmarkt

Kapitaalmarkt

Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan een jaar.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/kapitaalmarkt

Kapitaalmarkt

De markt waar leningen met een looptijd van langer dan 10 jaar verhandeld worden {Financiering}. De kapitaalmarkt is een onderdeel van de vermogensmarkt, die ook de geldmarkt en de markt voor middellang krediet omvat. De markt waar leningen langer dan een jaar verhandeld worden {Monetaire Economie}. De kapitaalmarkt staat naast de geldmarkt in br.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Kapitaalmarkt

Onder de kapitaalmarkt wordt de markt verstaan waarop waardepapieren verhandeld worden met een looptijd van meer dan 1 jaar.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_k.asp

kapitaalmarkt

geheel van vraag en aanbod van krediet met een looptijd van meer dan een jaar. Sommige economen gaan uit van meer dan twee jaar, waaruit blijkt dat het onderscheid geldmarkt en kapitaalmarkt niet scherp is.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.