Zoek op

kenbaarheidsvereiste

overeenkomstenrecht: een van de vereisten voor een beroep op dwaling. Het moet voor de wederpartij duidelijk zijn geweest ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kenbaarheidsvereiste

Kenbaarheidsvereiste

De in het kader van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer geldende regel dat de niet of onjuist opgegeven feiten voor de verzekeraar relevant moeten zijn. Dit blijkt uit de woorden ‘naar hij weet of behoort te begrijpen’ in art. 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. ~ Zie ook: Kennisvereiste, Mededelingsplicht, Relevantie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Kenbaarheidsvereiste

De in het kader van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer geldende regel dat de niet of onjuist opgegeven feiten voor de verzekeraar relevant moeten zijn. Dit blijkt uit de woorden `naar hij weet of behoort te begrijpen` in art. 7:928 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Zie ook `Kennisvereiste`, `Mededelingsplicht`, `Relevantie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.