Zoek op

ketterij

Religieus inzicht, weliswaar op de bijbel gebaseerd, maar in strijd met de kerkelijke leer. Vanaf de late Oudheid werd de Kerk geconfronteerd met ketterse stromingen. Katharen - het woord ketter is ervan afgeleid -, Waldenzen en vele anderen vormden met name vanaf de twaalfde eeuw een ernstige bedreiging voor de eenheid van de Kerk. Ketters werden ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/ketterij

ketterij

ketterij zelfst.naamw. het ingaan in woord of gedachte tegen de doctrines van de kerk    Voorbeeld: `Het uitbannen van tot ketterij bestempelde opvattingen kreeg vorm in de vervolging van de aanhangers van dergelijke opvattingen door lokale kerken en de wereldlijke macht. ` Bron: WikiWo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ketterij

Ketterij

Ketterij of heresie of heterodoxie is een welbewuste en opzettelijke afwijking van wat in een bepaalde geloofsgemeenschap of geloof- of kerkleer wordt beschouwd als behorend tot de fundamentele geloofsleer. Het begrip kan ook (figuurlijk) worden gebruikt wanneer een uiting of leer in de filosofie, de politiek, de wetenschap, de kunsten, etc. versc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketterij

ketterij

•het ingaan in woord of gedachte tegen de doctrines van de kerk.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ketterij

Ketterij

Afgeleid van Katharen (Gr. Voor zuiver), die in de 13e een 14e eeuw zwaar wqerden vervolgd door de Rooms Katholieke Kerk (m.n. in Zuid Frankrijk), hetgeen tot enkele gruwelijke slachtingen leidde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Ketterij

het verkondigen van niet-christelijke religieuze opvattingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Ketterij

een bewuste afwijking van de leer van de kerk. Het woord is afgeleid van het begrip katharen; een ander woord is haeresis.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.