Zoek op

knevelarij

strafrecht: sjoemelen met geld door een ambtenaar; het als verschuldigd aan hemzelf of een andere ambtenaar vorderen, ontvangen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/knevelarij

Knevelarij

Knevelarij is het afpersen van geld, belastingen, interesten,... door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als openbaar ambtenaar, wetende dat ze niet verschuldigd zijn. Knevelarij is een voorbeeld van een ambtsmisdrijf. ==België== ==Nederland== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Knevelarij

Knevelarij

[Nederlands] Afpersing van geld of goed door machtsmisbruik
Gevonden op https://quizlet.com/107088160/nederlands-flash-cards/

Knevelarij

afpersing en machtsmisbruik
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.