Zoek op

kogge

Het belangrijkste handelsschip van de Hanze , waarmee zowel gezeild als geroeid kon worden. Daarnaast ook de naam voor het district waarbinnen de bewoners zoveel 'riemen' moesten leveren dat er in tijden van oorlog een kogge mee kon worden uitgerust,. Daarin moest een bepaald aantal ambachtslieden als een soort dienstplicht mee ten strijde. Bewaard...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/kogge

KOGGE

1) Boot 2) Koopvaardijschip uit de middeleeuwen 3) Middeleeuws koopvaardijschip 4) Middeleeuws oorlogsschip 5) Middeleeuws schip 6) Middeleeuws vaartuig 7) Middeleeuws zeegaand vrachtschip 8) Oud scheepstype 9) Oud schip 10) Scheepstype 11) Schip 12) Vaartuig 13) Zeilboot 14) Zeilschip
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KOGGE/1

Kogge

Een kogge is een schip dat geïntroduceerd werd door de Hanze om goederen te vervoeren. Het verscheen als type rond het jaar 1200 en was ontwikkeld uit het Vikingschip, meer bepaald het type zeegaand vrachtschip hiervan, ook wel knarr genaamd. Het was gebouwd op rechte kiel en stevens en had een geheel of gedeeltelijk dek. Een kogge kon aanzienlij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogge

Kogge

Zeer oud zeegaand vrachtscheepje, dat ook wel op de Hollandse en Zeeuwse binnenwateren voorkwam. Mogelijk ontstond de kogge begin 12de eeuw uit-, of gelijktijdig met, het praktisch identieke tafelschip. De oude benaming was kogan welke reeds rond 1150 voorkomt in de toltarieven voor Littersuerua (Le...
Gevonden op http://vaartips.nl/zeevaart.htm#kogge

Kogge

Let op: Spelling van 1858 een soort van schepen, welke van voren en achteren eenigzins rond zijn, en eertijds in den oorlog gebruikt werden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Kogge

Scheepstype gebruikt voor de Oostzeehandel door de hansesteden 11-16de E
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Kogge

`Ambachtsvierendeel`, onderdeel van een ambacht, destijds belast met het toezicht op de dijkzorg en andere waterstaatszaken; genoemd naar de kogge (klein oorlogsscheepje) dat door de dorpen van een kogge moest worden uitgerust bij invallen van b.v. Noormannen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

kogge

kog (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kog

kogge

VOC - Scheepsbouw : eenmast-zeilschip met dwarsscheeps razeil.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html?of=100
Geen exacte overeenkomst gevonden.