Zoek op

Koningslaagte

[molen] - De Koningslaagte is een poldermolen in het gelijknamige gebied ten westen van het dorp Zuidwolde, ten zuidoosten van Adorp en ten noorden van de stad Groningen. De molen werd ter vervanging van een spinnenkopmolen gebouwd in 1878. Hierbij werden onderdelen gebruikt van twee gesloopte molens uit omgeving van Leek. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningslaagte_(molen)

Koningslaagte

[streek] - Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de Nederlandse stad Groningen. De streek hoort gedeeltelijk bij de gemeente Groningen en gedeeltelijk tot de gemeente Bedum. De Koningslaagte is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft de status van reservaat. Het is een open landschap, waar vroeger de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningslaagte_(streek)

Koningslaagte

[waterschap] - De Koningslaagte is een voormalig waterschap in de provincie Groningen. Het waterschap was gelegen tussen de Wolddijk en de N361. De zuidgrens liep ten noorden van Noorderhoogebrug over de reeën van twee boerderijen. De noordgrens werd gevormd door het Oude maar, dat uitmondt in de Oude Ae, waar deze een kle...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningslaagte_(waterschap)
Geen exacte overeenkomst gevonden.