Zoek op

KORFBOOG

1) Boogvorm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KORFBOOG/1

Korfboog

Een korfboog is in de architectuur een boog die qua ontwerp is opgebouwd uit drie of vijf aansluitende cirkelsegmenten. Dit versieringselement werd toegepast in de late gotiek en in de renaissance, tot in de 17e eeuw toe. Korfbogen kunnen worden toegepast in poorten en boven vensters, waarbij soms in het midden een sluitsteen kan worden aangebrach...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Korfboog

Korfboog

Een korfboog is het gemakkelijkst te omschrijven als een gedrukte rondboog. Dat is wel een beetje kort door de bocht, want er zijn diverse bogen die daar min of meer op lijken. Een rondboog is een halve cirkel, dus getrokken vanuit één middelpunt en met één straal. Een ko...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Korfboog

korfboog

Een boog in de vorm van een omgekeerde korf. Zie boog en verschillende soorten spitsbogen (bron Geschiedenis van de Bouwkunst van Van Heuvel en Verbrugge).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Korfboog

Boog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. (...)
Gevonden op http://www.irismonument.be/nl.p.glossary.6.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.