Zoek op

Landinrichting

Landinrichting (waarvan de bekende ruilverkaveling een van de vormen is) is een proces, waarbij voor een bepaald gebied de inrichting wordt afgestemd op de doelen uit de Ruimtelijke Ordening voor dat gebied. Hierbij valt te denken aan: Het ruilen van gronden is een van de krachtigste instrumenten uit de Landinrichtingswet en de Wet inrichting land...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Landinrichting

landinrichting

Proces waarbij ruilverkaveling plaatsvindt in combinatie met veranderingen die ook de natuur en het landschapsbehoud moeten dienen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Landinrichting

Na 1985 veranderden de ruilverkavelingwetten* in landinrichtingswetten. Hierin sluiten boeren vaak beheersovereenkomsten met natuurverenigingen. We vinden natuur en recreatie in de landschappen steeds belangrijker.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Landinrichting

Instrument voor het inrichten van de ruimte in het landelijk gebied voor de functies die het gebied vervult (landbouw, natuur, recreatie, verkeer, landschap).
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10651

Landinrichting

De ruilverkavelingswet van 1921 maakte het mogelijk delen van het platteland te herinrichten om een betere en efficiëntere landbouw mogelijk te maken. In 1938 kwam een herziene ruilverkavelingswet die duidelijk gericht was op de belangen van de landbouw. In 1954 kwam een nieuwe wet die naast de landbouwbelangen ook die van natuur en landschap ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Landinrichting
Geen exacte overeenkomst gevonden.