Zoek op

LANDSCHAPSBEHEER

1) Onderhoudv.bossen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LANDSCHAPSBEHEER/1

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer is het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren, al dan niet in het kader van doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer of anderszins zijn vastgelegd. Het doel van landschapsbeheer is het behouden, h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapsbeheer

landschapsbeheer

Alle beschermende maatregelen om verdere achteruitgang van natuur en landschap te voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.