Zoek op

LANDZIEKTE

1) Epidemie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LANDZIEKTE/1

Landziekte

Landziekte is het verschijnsel dat je na een verblijf op het water het gevoel hebt dat de grond waarop je staat een golfbeweging maakt. Dit gevoel kan enkele uren tot zelfs enkele dagen aanhouden. De hevigheid van de landziekte is uiteraard persoonsafhankelijk, maar heeft ook te maken met de duur van het verblijf op zee (of het water) en de hevigh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Landziekte

Landziekte

Let op: Spelling van 1914 In ‘Een onpartijdige Beschr. van Surinam’, Amst. 1669 spreekt George Warren van ‘het water, 't welcke men daer de Landtsieckte noemt.’ ‘Het Volck - zoo vervolgt hij - was in den eersten geweldigh daer mede gequelt, maer ick gelove dat het meer toe quam bij de slechte huysinge en d'elendige kost, als bij d'...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

landziekte

het gevoel hebben dat men de bodem voelt deinen, wanneer zeelui aan wal stappen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

landziekte

Def.: bewegingsziekte die in feite het tegengestelde van zeeziekte is. Toelichting: Na een lange zeereis voel je de bodem nog onder je voeten deinen, terwijl je al uren of dagen aan de wal bent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.