Zoek op

langzamerhand

langzamerhand bijwoordUitspraak:   [lɑŋzamərˈhɑnt] met kleine bijna onmerkbare veranderingen na elkaar Voorbeeld:   `Naar de winter toe worden de dagen langzamerhand korter.`Synoniem:   geleidelijk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/langzamerhand

LANGZAMERHAND

1) Aanstonds 2) Allengs 3) Allengskens 4) Gaandeweg 5) Geleidelijk 6) Gestadig 7) Langerhand 8) Langzaamaan 9) Lieverlede 10) Mettertijd 11) Peu à peu 12) Stapsgewijs 13) Stilaan 14) Stilletjes 15) Temee 16) Temet 17) Temets 18) Van lieverlede 19) Van lieverlee 20) Weldra 21) Zachtjesaan 22) Zoetjesaan
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LANGZAMERHAND/1

langzamerhand

•geleidelijk aan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/langzamerhand

langzamerhand

wat langzaam maar zeker gebeurt vb: je moet mij toch zo langzamerhand wel kennen! Synoniemen: geleidelijk allengs gaandeweg Tegenstellingen: ineens onverwacht opeens plotseling plots eensklaps onverhoeds onverwachts
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=langzamerhand
Geen exacte overeenkomst gevonden.