Zoek op

lasertherapie

Behandeling met laser. Een laser is een lichtbron die een intense en zeer geconcentreerde lichtbundel met nauwkeurig bepaalde kleur kan leveren. Door toepassing van zulke lichtbundels kunnen oppervlakkige, zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren worden ‘weggebrand’, bloedingen tot staan worden gebracht en netvliesloslatingen worden behandeld...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/lasertherapie

lasertherapie

therapie met behulp van laserstralen, die onder andere wordt ingezet bij de medische behandeling van kanker, bij oogcorrecties en, meer omstreden, als hulpmiddel bij het stoppen met roken
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/lasertherapie

Lasertherapie

Wat is laser? LASER staat voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Door een proces waarbij electronen worden gestimuleerd in het vrijmaken van fotonen (lichtdeeltjes) kan een zeer zuivere vorm van lichtenergie worden opgewekt. Dit licht is opgebouwd uit maar één golflengte. De golflengte wordt bepaald door de ele...
Gevonden op http://www.huidinfo.nl/laser.html

Lasertherapie

Laser staat voor light amplification by stimulated emission of radiation. Dit betekent dat lasertherapie een vorm van uitwendige behandeling is waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogintensieve lichtstralen. In tegenstelling tot gewoon licht heeft laserlicht een specifieke golflengte, zodat het in een smalle straal precies op ziek weefsel kan worden...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B1fb47eb5-e1e2-4812-abec-4ccd78e4786a%7D
Geen exacte overeenkomst gevonden.