Zoek op

LAUDEREN

1) Prijzen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LAUDEREN/1

Lauderen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik laudeerde, heb gelaudeerd), prijzen, loven.
*...DES, mv. [bij de roomsch-katholieken] ) lofzangen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.