Zoek op

Leerbedrijf

Een leerbedrijf is een bedrijf waar een scholier die een opleiding volgt stage kan lopen. Vaak zijn dit opleidingen waarbij de scholier slechts een of twee dagen per week naar school gaat. De overige dagen is de scholier dan op het leerbedrijf om de theorielessen van de opleiding in de praktijk te oefenen. Aan leerbedrijven worden wel eisen gestel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerbedrijf

Leerbedrijf

Een leerbedrijf is een bedrijf waar een (v)mbo-leerling terecht kan voor het praktijkdeel van zijn opleiding. Een bedrijf moet erkend zijn door één van de achttien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voordat het leerbedrijf kan zijn. De gegevens van alle 180.000 leerbedrijven staan op www.stagemarkt.nl.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Leerbedrijf

Bedrijf dat stageplaatsen beschikbaar stelt voor scholen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Leerbedrijf

Bedrijf waarin een deelnemer de beroepspraktijkvorming volgt. De kenniscentra Onderwijs Bedrijfsleven dragen zorg voor de regelmatige beoordeling van de leerbedrijven.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Leerbedrijf

Bedrijf waarin een student de beroepspraktijkvorming volgt. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zorgt voor de regelmatige beoordeling (erkenning) van de leerbedrijven.
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.