Zoek op

legataris

familiaal vermogensrecht: de begunstigde bij een uiterste wilsbeschikking in een testament. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=legataris

legataris

erfrecht: persoon aan wie een legaat (uiterste wilsbeschikking met een vorderingsrecht) is toegekend. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legataris

LEGATARIS

1) Erflater 2) Gebenificeerde 3) Iemand die een erfenis krijgt 4) Testateur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGATARIS/1

legataris

persoon aan wie of instelling waaraan een legaat per testament is toegekend
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/legataris

Legataris

Iemand aan wie je spullen of geld nalaat.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Legataris

Iemand die op grond van een testamentaire beschikking een bepaald goed uit de nalatenschap verkrijgt, een legaat.
De legataris is opvolger onder bijzondere titel van de erflater en draait niet op voor eventuele schulden van de nalatenschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Legataris

persoon of instelling die een legaat krijgt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Legataris

Iemand die op grond van een testamentaire beschikking een bepaald goed uit de nalatenschap verkrijgt. De legataris is opvolger onder bijzondere titel van de erflater en draait niet op voor eventuele schulden van de nalatenschap. Ten aanzien van het aan hem gelegateerde goed is hij schuldeiser van de nalatenschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Legataris

Rechtsverkrijger onder bijzondere titel van een legaat. Hij is niet aansprakelijk voor de schulden van de erflater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Legataris

degene die een legaat krijgt.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

Legataris

Elke persoon of instelling die door een testament begunstigd wordt met een legaat .
Gevonden op http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/Dossier_successie/woordenboek_erf

Legataris

Een legataris is een ontvanger van een legaat. Deze persoon heeft recht op bepaalde in het testament omschreven goederen. De legataris is schuldeiser van de boedel en is in tegenstelling tot een erfgenaam niet aansprakelijk voor de door de erflater achtergelaten schulden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Legataris

Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat. Je kan ook iets erven via een codicil. mv: Legatarissen
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/legatarissen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.