Zoek op

lening

contractenrecht: geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietversch ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=lening

lening

overeenkomstenrecht: geldlening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/lening

lening

Een bedrag dat door de ene partij aan de andere partij ter beschikking wordt gesteld, waarbij die andere partij zich verbindt om het bedrag terug te betalen met eventueel aanvullend daarbij een bedrag aan rente.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/lening

lening

de lening zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈlenɪŋ] Verbuigingen:   lening|en (meerv.) bedrag dat je leent (1) Voorbeeld:   `bij de bank een lening van 50.000 euro afsluiten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'lening' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lening

LENING

1) Bankkrediet 2) Bedrag 3) Daad van lenen 4) De daad van het lenen 5) Financieele overeenkomst 6) Financiële overeenkomst 7) Financiële term 8) Financiële transactie 9) Geldlening 10) Geldopname tegen rente 11) Geldtransactie 12) Geleend bedrag 13) Geleend geld 14) Geleende geldsom 15) Het opnemen van geld 16) Hypotheek 17) Iets lenen voor tijd...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LENING/1

Lening

Lening houdt in dat iemand een goed aan een ander ter beschikking stelt, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Is er wel een vergoeding verschuldigd, dan spreekt men van huur. Meestal is een lening voor korte duur en zijn de lener en de uitlener bekenden van elkaar. Wordt er voor lange duur geleend, dan spreekt men wel van bruikleen....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lening

lening

•het lenen van geld. •een bedrag dat geleend wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lening

Lening

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. zie LEUNING.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

lening

we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment wordt terugbetaald. De tijd dat de lening bestaat noemen we de looptijd van de lening. Indien er tijdens de looptijd in delen wordt terugbetaald spreken we van gedeeltelijke aflossing ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/lening.htm

Lening

Schuld op korte, middellange of lange termijn tegen een vaste of een variabele interestvoet, vertegenwoordigd door effecten, obligaties of bons conform de wetgeving van het land waar deze schuld is uitgegeven. Ze wordt doorgaans opgedeeld in een zeker aantal deelbewijzen of coupures van verschillende waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

Lening

Een krediet met vaste afspraken over looptijd en aflossing. Het is de afspraak over het gebruik van geld voor een bepaalde tijd tegen een vaste vergoeding.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/lening

Lening

Afspraak over het gebruik van geld (chartaal of giraal) voor een bepaalde tijd, tegen een vaste vergoeding (= de rente op de lening) [euro]. Na het verloop van de afgesproken tijd moet het geleende geld terugbetaald zijn en de rente moet ook betaald zijn.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Lening

Het kan voorkomen dat u iets wil aanschaffen en daar op dat moment geen financi353le middelen voor heeft, dan is het mogelijk een leningen af te sluiten. De eisen die banken stellen voor een geldlening zijn: in de meeste gevallen dient u een vast inkomen te hebben, een goed betalingsverleden, en geen achterstanden op huidige leningen. Ook zal u wor...
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/L

lening

geld dat je tijdelijk krijgt en dat je later terug moet betalen vb: we krijgen een lening van de bank voor die nieuwe auto Synoniem: krediet
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lening

Lening

Afspraak over het gebruik van geld (chartaal of giraal) voor een bepaalde tijd, tegen een vaste vergoeding (= de rente op de lening) [euro]. Na het verloop van de afgesproken tijd moet het geleende geld terugbetaald zijn en de rente moet ook betaald zijn.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.